hermann seidl - kompozitor

adresa

casa editrice

http://www.laurentius-musikverlag.de

  • music botime në frankfurt

 

http://www.edition-musiccontact.com

  • chorus e publikimit ndërkombëtare në shtëpi pohl 

compositore

http://www.willscher.de

  • andreas willscher - composer nga hamburger 

intérprete

 

http://www.duoconuno.de

  • duo piano voeltz kristine dhe ewers karin nga aachen


http://www.federspieler.at

  • sabine lojtar federspiel regjistrues nga vjena


http://www.tuttiflauti.de

  • për të tregut flaut oktet einersheim


 

etichetta

http://www.bcc-music.de

  • label vogla muzikë me celular tonstudio