hermann seidl - skladatel

životopis

Hermann Seidl se narodil 13.9.1958 ve Würzburgu.

Po maturitě studoval v letech 1979 - 1984 hudbu na univerzitě ve Würzburgu. Po složení státních zkoušek nastoupil do svého prvního zaměstnání jako školní rada ve Furthu, na podzim 1987 přestoupil na Gymnázium Armina Knaba v Kitzingenu, kde od roku 1988 pracuje jako odborný pečovatel. Kromě výukové činnosti působí také jako referent v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů v předmětech kompozice a výpočetní techniky. Od zimního semestru 2002 vyučuje na Vysoké škole hudební ve Würzburgu předmět harmonie.

Jako skladatel vytvořil Hermann Seidl díla pro komorní orchestry, velké orchestry i sbory v tradičních obsazeních, elektronickou, jazzovou a rockovou hudbu pro experimentální hudební divadla a ve spolupráci s umělci z výtvarných odvětví také audiovizuální představení. Svá první díla uveřejnil ve Würzburgu v roce 1983. Od té doby proběhlo mnoho uvedení jeho děl doma i v zahraničí. Za svou skladatelskou práci byl v roce 1993 oceněn nadační cenou Sudetoněmeckého zemského spolku. Ve skladatelské soutěži v Siegburgu získal v roce 2002 3. místo za skladbu „a.b.“ pro zobcovou flétnu a klavír a v roce 2005 tamtéž 1. místo za skladbu „3 miniaturen“ pro dva fagoty a kontrafagot.

Prvního zveřejnění svých děl na CD se Hermann Seidl dočkal koncem roku 1995 společně s Peterem Cloosem (lesní roh) a Martinem Wenningem (varhany). Na podzim 1998 vyšlo první CD „Stein & Stille“ složené výhradně ze Seidlových skladeb. CD obsahuje komorní hudbu pro violoncello, příčnou flétnu, klavír, kameny a elektroniku. K novému vydání tohoto CD došlo u vydavatele bcc blue calvin classics 6.10.2003. Ve vydavatelství Edition Music Contact vyšly také jeho cykly „Die Liebe ist ein Hemd aus Feuer“, „Drei Lieder“ a „Bilder der Nacht“ pro smíšený sbor, všechny na texty Paula Konrada Kurze, jako i cyklus „fragmente“ na texty Ursuly Haasové.